Hebt u moeite uw
bloeddruk onder
controle te houden ?

Kijk dan of het klinisch onderzoek
TARGET BP I geschikt is voor u

Miljoenen mensen kunnen hun bloeddruk maar moeilijk onder controle houden, zelfs met dagelijkse medicatie. Als hoge bloeddruk niet wordt behandeld, kan dat leiden tot ernstige medische problemen zoals een beroerte, hartaanval, nierziekte en gezichtsverlies.1

Als u moeite hebt met het onder controle houden van uw bloeddruk is het klinisch onderzoek TARGET BP I misschien wel interessant voor u.

 

Over het onderzoek


In het klinisch onderzoek TARGET BP I wordt de procedure met de Peregrine System™ -set beoordeeld. Eerder onderzoek wijst uit dat deze katheterprocedure de bloeddruk verlaagt door zenuwen rondom de nierslagaders uit te schakelen.2,3,4

Mensen met hoge bloeddruk hebben meestal overactieve nierzenuwen en er is aangetoond dat het uitschakelen van deze overactieve zenuwen de bloeddruk kan helpen verlagen. De Peregrine System-set dient voor het uitschakelen van deze overactieve zenuwen via een eenmalige ingreep.

De Peregrine System-set-procedure wordt verricht via een enkele, kleine incisie in de lies. Vervolgens wordt er een dunne, buigzame katheter opgevoerd naar de slagader die de nier van bloed voorziet. Na plaatsing brengt de katheter van het Peregrine-systeem een kleine hoeveelheid gedehydrateerde alcohol in het gebied vlak buiten de slagader, om deze overactieve zenuwen zo mogelijk uit te schakelen. Nadat de slagaders naar beide nieren zijn behandeld, wordt de Peregrine-katheter verwijderd en wordt de incisie gesloten.

Waarom meedoen ?

Deze eenmalige behandeling met de Peregrine System-set zou uw bloeddruk kunnen verlagen waardoor u misschien minder bloeddrukmedicijnen nodig hebt. Daarnaast profiteren deelnemers aan het klinisch onderzoek TARGET BP I van frequente en zorgvuldige controle van hun bloeddrukprobleem door een team van specialisten.

Als u in aanmerking komt en besluit om aan het onderzoek mee te doen, ontvangt u kosteloos alle zorg in het kader van het onderzoek. Dat omvat de beoordeling vóór de procedure, de behandeling en alle beoordelingen tijdens vervolgbezoeken aan de praktijk van de onderzoeksarts. U kunt ook in aanmerking komen voor vergoeding van redelijke reiskosten die u maakt om naar de afspraken te komen.

Voordat u besluit om mee te doen, zal het plaatselijke onderzoekscentrum alle mogelijke voor- en nadelen met u bespreken zodat u goed geïnformeerd kunt beslissen of het klinisch onderzoek TARGET BP I voor u geschikt is.

Komt u in aanmerking ?

Voor het klinisch onderzoek TARGET BP I worden mensen ingeschreven van 18 - 80 jaar oud die moeite hebben om hun bloeddruk onder controle te houden, hoewel ze bloeddrukverlagende medicijnen gebruiken.

Beantwoord de onderstaande vragenlijst om te zien of u in aanmerking zou kunnen komen voor het klinisch onderzoek TARGET BP I en om direct contact op te nemen met het plaatselijke onderzoekscentrum voor meer informatie.


  1. 1 “Q&As on Hypertension.” World Health Organization, World Health Organization, 29 Sept. 2015, www.who.int/news-room/q-a-detail/q-as-on-hypertension.
  2. 2 Fischell, Tim A., et al. “Transcatheter Alcohol-Mediated Perivascular Renal Denervation With the Peregrine System.” JACC: Cardiovascular Interventions, vol. 9, no. 6, 2016, pp. 589–598., doi:10.1016/j.jcin.2015.11.041.
  3. 3 Bertog, Stefan C., et al. “CRT-200.21 Alcohol-Mediated Renal Denervation to Treat Hypertension- The Peregrine Post-Market Study.” JACC: Cardiovascular Interventions, vol. 11, no. 4, 2018, doi:10.1016/j.jcin.2018.01.104.
  4. 4 Mahfoud, Felix, et al. “Alcohol-Mediated Renal Denervation Using the Peregrine System Infusion Catheter for Treatment of Hypertension.” JACC: Cardiovascular Interventions, vol. 13, no. 4, Feb. 2020, pp. 471–484., doi:10.1016/j.jcin.2019.10.048.